STOFFELIJK SCHOON

Gerrie Meijers, piano en ikzelf verzorgen een bijzonder concert

in het Depot in Wageningen, met als titel Stoffelijk Schoon.

Over de schoonheid van het lichaam en het verval.

Met muziek in hele verschillende stijlen. Met gedichten.

Een spannend programma, vinden we zelf!

Kom en oordeel zelf! 9899