stemvorming koren

Stemcoach

Ik geef ook stemvorming aan groepen, veelal koren.

Het is al zo leerzaam met een andere invalshoek naar vocale struikelblokken te kijken dan normaal door de vaste dirigent gebeurt, dat een stemvormingscursus altijd iets oplevert.

Naast de stemtechnische vooruitgang gaat het me bij stemvorming/ stemcoaching ook om aandacht voor de presentatie (Wat straal je uit als groep en individu?) en om het grote plezier wat zo’n dag samen muziek maken oplevert.

Ook bij stemvorming
– werk ik veel vanuit de spreekstem, soms vanuit toneelteksten
– werk ik fysiek en vanuit de theatrale hoek
– houd ik het het licht, vrolijk, maar ik  weet/ wil dat men aan het einde van de cursus echt een heel stuk verder is gekomen.

Mijn stemvormingscursus geef ik meestal op uitnodiging (koor, bedrijfsleven etc.)
Afhankelijk van de wens en het niveau van de deelnemers maak ik voor u een cursus op maat.

– Tarief per een of twee dagdelen. Prijs in overleg.

Dirigente

Ik ben ook dirigente. Ik heb twee jaar hoofdvak Koordirectie gestudeerd. Ik heb de kinderkoren Kikkervisjes en Donderkoppen van de muziekschool in Purmerend onder mijn hoede gehad . Muziekschool Waterland staat bekend om zijn koortraditie en het kinder-/jeugdkoor de Kickers heeft het ver gebracht (Zij worden vaker uitgeleend aan de Nederlandse Opera).  ik heb gewerkt als interim dirigent bij het kamerkoor Lune Due uit Amsterdam. Op dit moment heb ik een groepje zangers onder mijn hoede in de Bourgogne, Frankrijk.

Cultuureducatie met kwaliteit, basisonderwijs

In 2014 ben ik ook begonnen met lessen op lagere scholen. Het betreft een project vanuit de overheid dat erop gericht is muziekonderwijs te integreren in het bestaande curriculum.
Ik heb twee geslaagde projecten gedaan op basisscholen in Purmerend.Ik heb tot 2016 meegewerkt aan het project cultuureducatie met kwaliteit.